Jeżeli coś jest warte zrobienia,
warte jest zrobienia dobrze

        Kancelaria prowadzona jest w Stargardzie, przy ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 30/31 lok. 103. Przedmiotem działalności jest świadczenie pomocy prawnej podmiotom prywatnym, publicznym oraz przedsiębiorcom.
        Nacisk kładziony jest na merytoryczne, indywidualne podejście do każdego klienta i problemu, z którym przyszedł do Kancelarii, rzeczową informację o Jego sytuacji prawnej związanej z przedstawionym problemem oraz pełne zaangażowanie w rozwiązanie tego problemu, przy zachowaniu konkurencyjnych wynagrodzeń za świadczoną pomoc prawną.

radca prawny Aleksandra Fedorowicz


© Aleksandra Fedorowicz. Wszystkie prawa zastrzeżone