Jeżeli coś jest warte zrobienia,
warte jest zrobienia dobrze

Z dniem 2 marca 2016r. zmianie uległa siedziba i forma wykonywania zawodu – aktualnie jest to:
KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH Fedorowicz, Kisielewski Spółka Cywilna
ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 30/31 lokal 103
73 – 110 Stargard
adres nowej strony: www.radcy-fk.pl

Filia Kancelarii w Pyrzycach
Plac Wolności 2, lok 107, I piętro


        Kancelaria prowadzona jest w Stargardzie Szczecińskim, przy ul. Pierwszej Brygady 35.
        Przedmiotem działalności jest świadczenie pomocy prawnej podmiotom prywatnym, publicznym oraz przedsiębiorcom.
        Nacisk kładziony jest na merytoryczne, indywidualne podejście do każdego klienta i problemu, z którym przyszedł do Kancelarii, rzeczową informację o Jego sytuacji prawnej związanej z przedstawionym problemem oraz pełne zaangażowanie w rozwiązanie tego problemu, przy zachowaniu konkurencyjnych wynagrodzeń za świadczoną pomoc prawną.

radca prawny Aleksandra Fedorowicz


© Aleksandra Fedorowicz. Wszystkie prawa zastrzeżone